Toán Lớp 4: Tính giá trị của biểu thức: a) 1995 x 253 + 8910 : 495 b) 8700 : 25 : 4 Nhanh ak !

Question

Toán Lớp 4: Tính giá trị của biểu thức:
a) 1995 x 253 + 8910 : 495 b) 8700 : 25 : 4
Nhanh ak !, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 2 tháng 2022-12-19T06:26:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp:}$

  $a)$ $1995 × 253 + 8910 : 495$

  $= 504735 + 18$

  $= 504753$

  $b)$ $8700 : 25 : 4$

  $= 8700 : (25 × 4)$

  $= 8700 : 100$

  $= 87$

   

 2. Giải đáp :3 :

  a) 1995 x 253 + 8910 : 495
  = 504735 + 18
  = 504753 .


  b) 8700 : 25 : 4
  = 8700 : ( 25 x 4 )
  = 8700 : 100 

  = 87 . 

              Study well x 2 !         và Happy New Year !       

  ~habichthuy*HoiĐap247.com~

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )