Toán Lớp 4: Tính giá trị biểu thức: A = 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + ===. + 98 – 99 + 100 Gía trị biểu thức trên là bao

Question

Toán Lớp 4: Tính giá trị biểu thức:
A = 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + ………………………………. + 98 – 99 + 100
Gía trị biểu thức trên là bao nhiêu ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 8 tháng 2022-04-19T09:40:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   A=52
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  + Biểu thức A có số số là: (100 – 2) :1 + 1 = 99 (số)
  A = 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + ……………………….. + 98 – 99 + 100
  A = (2-3) + (4-5) + (6-7) + … + (98-99) + 100
  A = -1 + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + … + (-1) + 100
  ->( có 98 : 2  = 48 số -1 ) vì mỗi ngoặc đều chứa 2 số hạng mà -1 là kết quả của mỗi ngoặc đó => phải chia 2 để tìm được số số -1)
  A = (-1)*48 + 100
  A = (-48) + 100
  A = 52
  Vậy A = 52

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )