Toán Lớp 4: Tính bắng cách thuận tiện nhất: 97 x 2 x 3 x 5

Question

Toán Lớp 4: Tính bắng cách thuận tiện nhất: 97 x 2 x 3 x 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tuần 2022-04-14T03:22:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  2910 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  97 xx 2 xx 3 xx 5
  = (97 xx 3) xx (2 xx 5)
  = 291 xx 10
  = 2910 

 2. → 2910
  (97×3)×(2×5)
  = 291×10
  = 2910
  @Na

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )