Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 214×82+19×214–214

Question

Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
214×82+19×214–214, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 1 giờ 2022-04-19T23:30:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  214 xx 82 + 19 xx 214 – 214

  = 214 xx 82 + 19 xx 214 – 214 xx 1

  = 214 xx (82 + 19 – 1)

  = 214 xx 100

  = 21400

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\\$ 214×82+19.214×214

  $\\$ =214×(82+19-1)

  $\\$ =214×100

  $\\$ =21400

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )