Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 2 x 8 x 50 x 25 x125

Question

Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất :
2 x 8 x 50 x 25 x125, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 2 tháng 2022-12-15T19:19:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2×8×50×25×125
  =(2×25)×(8×125)×50
  =50×1000×50
  =50×50×1000
  =2500×1000
  =2500000

 2. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  2×8×50×25×125
  =(8×125)×(2×50)×25
  =1000×100×25
  =100000×25
  =2500000

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )