Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất 100-99+98-97+96-95+94-93+92-991+90 em đang gấp,nên giải nhanhcho em nhé.thanks.

Question

Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất
100-99+98-97+96-95+94-93+92-991+90
em đang gấp,nên giải nhanhcho em nhé.thanks., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-11T07:07:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:95
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  100-99+98-97+96-95+94-93+92-92+90
  =1+1+1+1+1+90=95
   

 2. Giải đáp:
  $95$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $100-99+98-97+96-95+94-93+92-91+90\\=(100-99)+(98-97)+(96-95)+(94-93)+(92-91)+90\\=1+1+1+1+1+90\\=5+90\\=95$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )