Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện: 4 x 124 x 125 + 4x 175 x 25 + 4 x 25

Question

Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện:
4 x 124 x 125 + 4x 175 x 25 + 4 x 25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-03-19T03:02:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{4 × 124 × 125 + 4 × 175 × 25 + 4 × 25}$
  $\text{= 4 × 25 × 5 × 124 + 4 × 175 × 25 + 4 × 25}$
  $\text{= 100 × 5 × 124 + 100 × 175 + 100}$
  $\text{= 100 × 620 + 100 × 175 + 100}$
  $\text{= 100 × ( 620 + 175 + 1 )}$
  $\text{= 100 × 796}$
  $\text{= 79 600}$

  0
  2022-03-19T03:03:38+00:00
                                              Bài làm
  4 x 124 x 125 + 4 x 175 x 25 + 4 x 25
  = 125 x ( 4 x 25 + 175 x 4 )
  = 125 x ( 100 + 700 )
  = 125 x 800
  =  100000.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )