Toán Lớp 4: Tính bằng 2 cách 5/7×13/21+2/7×13/21 Ký hiệu: dấu/là phần

Question

Toán Lớp 4: Tính bằng 2 cách
5/7×13/21+2/7×13/21
Ký hiệu: dấu/là phần, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 1 tuần 2022-01-14T22:10:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  `5/7xx13/21+2/7xx13/21`

  `=13/21xx(5/7+2/7)`

  `=13/21xx7/7`

  `=13/21xx1`

  `=13/21`

 2. `5/7×(13)/(21)+2/7×(13)/(21)`

  `=(13)/(21)×(5/7+2/7)`

  `=(13)/(21)×(5+2)/7`

  `=(13)/(21)×7/7`

  `=(13)/(21)×1`

  `=(13)/(21)`

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )