Toán Lớp 4: timf y a)y-306=504 b)y+254=860:2

Question

Toán Lớp 4: timf y
a)y-306=504
b)y+254=860:2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-06-19T06:07:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) y – 306 = 504
         y = 504 + 306
         y = 810
  Vậy x = 810 .
  b) y + 254 = 860 : 2
         y + 254 = 430
         y = 430 – 254
         y = 176 
  Vậy x = 176 .

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)$ $y-306=504$
  $y=504+306$
  $y=810$

  $b)$ $y+254=860:2$
  $y+254=430$
  $y=430-254$
  $y=176$

  $@Mia$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )