Toán Lớp 4: Tìm trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có ba chữ số?

Question

Toán Lớp 4: Tìm trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có ba chữ số?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 ngày 2022-06-17T09:33:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{@ngochoang2612}$
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Số lớn nhất có 4 số khác nhau là : 9876
   – Số nhỏ nhất có 3 chữ số là : 100
  Trung bình cộng của 2 số là :
                  ( 9876 + 100 ) :2 = 4988 
                      Đáp số : 4988

 2. @Heo
  Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là : 9876
  Số nhỏ nhất có 3 chữ số là : 100
  Tổng của 2 số trên là :
  9876 + 100 = 9976
  Trung bình cộng là : 
  9976 : 2 = 4988 
  ĐS : ……..

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )