Toán Lớp 4: Tìm trung bình cộng của số bé nhất có 6 chữ số khác nhau và số lớn nhất có 4 chữ số?

Question

Toán Lớp 4: Tìm trung bình cộng của số bé nhất có 6 chữ số khác nhau và số lớn nhất có 4 chữ số?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 34 phút 2022-06-17T06:02:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải
  Trung bình cộng của 2 số đó là:
  (102345+9999):2=56172
  Đáp số:56172
  Giải thích:
  Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau:102345
  Số lớn nhất có 4 chữ số:9999.

 2. Số bé nhất có 6  chữ số khác nhau là102345
  Số lớn nhất có4chữ số là 9999
  TB cộng 2 số là 
  (102345+9999):2=56172
  Đs:56172

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )