Toán Lớp 4: Tìm tổng của hai, biết hiệu của chúng bằng 7556 và hiệu đó bằng 1/3 số bé

Question

Toán Lớp 4: Tìm tổng của hai, biết hiệu của chúng bằng 7556 và hiệu đó bằng 1/3 số bé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 3 ngày 2022-06-20T14:43:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                             Số bé là :
                               7556 × 3  = 22668
                             Số lớn là : 
                               22668 + 7556 = 30224
                             Vậy tổng hai số đó là :
                                 30224 + 22668 = 52892
                                          Đáp số : 52892 

 2. Số bé là 
  7556 x 3 =22668
  Số lớn là 
  22668 + 7556 = 30224 
  Tổng 2 số là 
  30224 + 22668 = 52892
                          Đáp số : 52892

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )