Toán Lớp 4: Tìm số tòn trăm X,biết : 18650 < X x 3 <18920

Question

Toán Lớp 4: Tìm số tòn trăm X,biết :
18650 < X x 3 <18920, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 ngày 2022-12-21T04:34:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Điều kiện: 18650<xxx3<18920 (x là số tròn trăm)
  => x∈{6300}
  -> TMDK 

 2. Giải đáp:
   x= 62180
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lấy một số tròn trăm bất kì chia cho 3 nếu chia hết thì số đó là số cần tìm
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )