Toán Lớp 4: tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số,biết tổng 4 chữ số bằng 10 và chữ số hàng nghìn là chữ số chẵn nhỏ nhất

Question

Toán Lớp 4: tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số,biết tổng 4 chữ số bằng 10 và chữ số hàng nghìn là chữ số chẵn nhỏ nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 6 tháng 2022-06-19T08:44:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  vậy số cần tìm là 2008
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cần tìm là số nhỏ nhất có 4 chữ số nên hàng nghìn là hàng lớn nhất.Vì vậy chữ số hàng nghìn phải khác 0
  Chữ số chẵn nhỏ nhất và khác 0 là 2.Vậy chữ số hàng nghìn là 2
  Tổng của ba chữ số còn lại là:10-2=8
  Muốn số cần tìm là số nhỏ nhất thì chữ số hàng trăm và hàng chục phải là 0;chữ số hàng đơn vị là 8
  vậy số cần tìm là 2008

 2. Vì số cần tìm là số nhỏ nhất có 4 chữ số 
  =>Chữ số hàng nghìn khác 0
  =>Chữ số hàng nghìn là 2 ( vì nó nhỏ nhất khác 0)
  Tổng của ba chữ số còn lại là:
  10-2=8
  Vì số cần tìm là số bé nhất
  => Nó là 0
  Vậy chữ số hàng đơn vị là :
  8-0=8
  => Chữ số hàng đơn vị là 8
  Vậy số cần tìm là :2008
  Xin ctlhn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )