Toán Lớp 4: tìm một số biết số đó cộng với số bé nhất có ba chữ số khác nhau rồi trừ đi số lớn nhất có ba chữ số khác nhau thì được số lớn nhất có

Question

Toán Lớp 4: tìm một số biết số đó cộng với số bé nhất có ba chữ số khác nhau rồi trừ đi số lớn nhất có ba chữ số khác nhau thì được số lớn nhất có hai chữ số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 7 ngày 2022-04-13T02:15:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gửi bạn 
  mong câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho bạn.

  toan-lop-4-tim-mot-so-biet-so-do-cong-voi-so-be-nhat-co-ba-chu-so-khac-nhau-roi-tru-di-so-lon-nh

 2. Giải đáp:
   +Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:102
  +Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 987
  +Gọi số cần tìm là x ta có:
  x+102=987
  =>x=987-102
  =>x=785
  Vậy số càn tìm là 785
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )