Toán Lớp 4: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2019, biết giữa chúng có tất cả 18 số tự nhiên.

Question

Toán Lớp 4: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2019, biết giữa chúng có tất cả 18 số tự nhiên., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tháng 2022-03-14T05:49:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Hiệu của 2 số đó là}$

  $\text{18+1=19}$

  $\text{Số thứ nhất là}$

  $\text{(2019-19)÷2=1000}$

  $\text{Số thứ 2 là}$

  $\text{2019-1000=1019}$

   

 2. hiệu hai số đó là:

  18+1=19

  số bé là:

  (2019-19):2=1000

  số lớn là:

  2019 – 1000 = 1019

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )