Toán Lớp 4: tìm hai số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của hai số đó là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số

Question

Toán Lớp 4: tìm hai số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của hai số đó là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-06-20T23:36:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: Dễ dàng nhận thấy với bất kì số nào thì 2n luôn chắn
  giả sử số chẵn đó là $2.n$ thì số chắn liên tiếp thứ 2 là $2.n+2$
  Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là $101$
  Theo bài ra ta có :
  (2.n+2.n+2)/2=101
  =4.n+2=202
  =$4.n=200$
  =$n=50$
  Vậy số chẵn thứ nhất là: $2.n=100$
  số chẵn thứ hai là$2.n+2=102$
  Lưu ý :Dấu . là dấu nhân
   

 2. Gọi 2 số là x và y 
  Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là 101 
  <=> x + y = 101 + 101 = 202 
  Mà tổng 2 số chẵn liên tiếp = 202 chỉ có 100 và 102 
  Vậy 2 số chẵn đó là 100 và 102

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )