Toán Lớp 4: Tìm hai số biết tổng hai số đó là 511 thương của hai số đó là 3/3

Question

Toán Lớp 4: Tìm hai số biết tổng hai số đó là 511 thương của hai số đó là 3/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 6 tháng 2022-05-25T21:00:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. – Ta có: 3/3 = 3 : 3 = 1
    – Vậy nếu có thương bằng 1 nên hai số phải giống nhau.
    – Ta có: 511 : 2 = 225,5 hoặc thành phân số 511 : 2 = 511/2
    – Vậy hai số cần tìm là: 511/2 và 511/2
    @Tina

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )