Toán Lớp 4: Tìm các số có 3 chữ số lớn hơn 900 và trung bình các chữ số đó là 6 2.tìm số có 3 chữ số khác nhau,biết trung bình cộng các chữ số của

Question

Toán Lớp 4: Tìm các số có 3 chữ số lớn hơn 900 và trung bình các chữ số đó là 6
2.tìm số có 3 chữ số khác nhau,biết trung bình cộng các chữ số của số đó là 2
nhanh nhanh ajjjj, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tháng 2022-03-19T01:06:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1.60,600,6000
   2.20,200,2000
   
   

 2. Giải đáp:1.60,600,6000
   2.20,200,2000
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )