Toán Lớp 4: tìm a và b biết: a+b=100,a-b=100. Giúp em với ạ, em hứa vote 5 sao

Question

Toán Lớp 4: tìm a và b biết: a+b=100,a-b=100.
Giúp em với ạ, em hứa vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-12-21T11:32:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{#Chớp#}$
  $\text{a = ( a + b ) → ( 100 + 100 ) : 2= 200 : 2 = 100}$
  $\text{b = ( a – b ) → ( 100 – 100 ) : 2 = 0 : 2 = 0}$
  $\text{Nên ⇒ a = 100, b = 0}$

 2. Số $a$ là :
  $\text{( 100 + 100 ) : 2 = 100}$
  Số $b$ là :
  $\text{( 100 – 100 ) : 2 = 0}$
             Đáp số : $a$ = $100$
                           $b$ = $0$
  Công thức : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng
  Số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2
  Số bé = ( tổng – hiệu ) : 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )