Toán Lớp 4: Tìm x a x + 405 = 7920 b 156682 – x = 23594 giải

Question

Toán Lớp 4: Tìm x a x + 405 = 7920 b 156682 – x = 23594 giải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 6 tháng 2022-06-15T21:03:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. x + 405 = 7920
  x = 7920 – 405
  x = 7515
  b. 156682 – x = 23594
  x = 156682 – 23594
  x = 133088

 2. Giải đáp:
  a) x = 7515
  b) x = 133088
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  a) x + 405 = 7920
  => x = 7920 – 405
  => x = 7515
  Vậy x = 7515
  b) 156682 – x = 23594
  => x = 156682 – 23594
  => x = 133088
  Vậy x = 133088

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )