Toán Lớp 4: tìm x 117:(x+13)=9 giúp vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Question

Toán Lớp 4: tìm x
117:(x+13)=9 giúp vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 6 tháng 2022-06-19T05:18:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  117:(x+13)=9
  (=)  117:x + 117+13=9
  (=)  117: x= 9-117-13
  (=)   117:x = -121
  (=)   x= 121/117
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. #huy
  117:(x+13)=9
  <=>x+13=117:9=13
  <=>x=13-13
  <=>x=0
  Vậy x=0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )