Toán Lớp 4: tìm 1 số có 2 chữ số biết rằng trung bình cộng hai chữ số bằng 6 và chữ số này gấp 2 lần chữ số kia

Question

Toán Lớp 4: tìm 1 số có 2 chữ số biết rằng trung bình cộng hai chữ số bằng 6 và chữ số này gấp 2 lần chữ số kia, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 2 tuần 2022-06-07T03:52:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Tổng của hai chữ số là :
  6 xx 2 = 12
  Chữ số thứ nhất là :
  12 : ( 2+1) xx 2 = 8
  Chữ số thứ hai là : 
  12 – 8 = 4
  Vậy ta tìm được số có 2 chữ số là : 84
  $#Vịt vàng$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng của hai chữ số đó là :
  6 × 2 = 12
  Chữ số lớn là :
  12 : (2 + 1) × 2 = 8
  Chữ số bé là :
  12 – 8 = 4
  Vậy hai số đó là : 48 hoặc 84 .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )