Toán Lớp 4: tìm 1 số bt rằng lấy số đó chia cho 30 rồi cộng với 215 sau đó nhân với 125 thì đc kết quả là 59375

Question

Toán Lớp 4: tìm 1 số bt rằng lấy số đó chia cho 30 rồi cộng với 215 sau đó nhân với 125 thì đc kết quả là 59375, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-02-18T17:45:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là x,ta có:

  (x:30+215)xx125=59375

  x:30+215=59375:125

  x:30+215=475

  x:30=475-215

  x:30=260

  x=260xx30

  x=7800

  Vậy số cần tìm là 7800

 2. Gọi số đó là: x

  Ta có:

  (x : 30 + 215) xx 125 = 59375

  x : 30 + 215 = 59375 : 125

  x : 30 + 215 = 475

  x : 30 = 475  – 215

  x : 30 = 260

  x = 260 xx 30

  x = 7800

  Vậy số đó là: 7800

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )