Toán Lớp 4: Tích của 2 số là 9456, nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 16548. Tìm thừa số th

Question

Toán Lớp 4: Tích của 2 số là 9456, nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 16548. Tìm thừa số thứ hai., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 17 phút 2022-05-01T08:24:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì hiệu giữa tích mới và tích cũ sẽ gấp 3 lần thừa số thứ 2.
   Hiệu giữa tích mới và tích cũ là :
      16548-9456=7092
   Số thứ 2 là:
      7092 : 3=2364
                   Đáp số: 2364
   

 2. Giải đáp: 2364
   Lời giải và giải thích chi tiết:
    Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì hiệu giữa tích mới và tích cũ sẽ gấp 3 lần thừa số thứ 2 .
    Hiệu giữa tích mới và tích cũ là :
         16548 – 9456 = 7092
    Số thứ 2 là :
          7092 : 3 = 2364 
                       Đáp số : 2364
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )