Toán Lớp 4: tích của 2 số là 456. nếu gấp thừa số lên 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì tích bằng bao nhiêu

Question

Toán Lớp 4: tích của 2 số là 456. nếu gấp thừa số lên 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì tích bằng bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tháng 2022-11-24T01:45:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1368
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu gấp thừa số lên 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ 2 thì tích bằng:
  456 xx 3 = 1368
  Vậy tích mới là 1368

 2. ta có :
  nếu gấp thừa số thứ nhất lên 3 lần thì tích tăng lên 3 lần
  và giữ nguyên thừa số thứ hai
  => tích mới sẽ gấp tích cũ 3 lần
  tích mới là:
  456×3=  1368
  cho mik xin hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )