Toán Lớp 4: : Tích của 2 số bằng 56088. Nếu thừa số thứ hai giảm đi 6 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ nhất thì được tích mới bằng 55350. Tìm hai s

Question

Toán Lớp 4: : Tích của 2 số bằng 56088. Nếu thừa số thứ hai giảm đi 6 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ nhất thì được tích mới bằng 55350. Tìm hai số đã cho., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 37 phút 2022-05-01T14:19:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @Kayk10
  Theo đề bài ta có:
  ST1 x ST2 = 56.088
  (ST1 – 6) x ST2 = 55.350
  ST1 x ST2 – 6 x ST2 = 55.350
  56.088 – 6 x ST2 = 55.350
  6 x ST2 = 56.088 – 55.350
  6 x ST2 = 738
        ST2 = 738 : 6
       ST2 = 123
  Vậy số thứ nhất là: 56.088 : 123 = 456
         số thứ nhất là 456
  chú thích: ( ST1: là số thứ nhất;  ST2: số thứ 2 )
  Đáp số: ST1: 456
               ST2: 123

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số thứ nhất là
  (56088 – 55350) : 6 = 123
  Số thứ hai là
  56088 : 123 = 456
  Vậy hai số cần tìm là 123 và 456

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )