Toán Lớp 4: The average of five numbers is 20. The average of the five numbers is 16 when one of the numbers is changed to 4. What is the original

Question

Toán Lớp 4: The average of five numbers is 20. The average of the five numbers is 16 when one of the numbers is changed to 4. What is the original value of the changed number
Làm ơn làm hộ mk bài này kèm cách giải nhé mk suy nghĩ hơn 1 tiếng đồng hồ chưa ra, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 3 tuần 2022-04-13T03:42:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. The value of 5 numbers at first is :
       20 $\times$ 5 = 100
  The value 5 numbers when a number changed to 4 is :
       16 $\times$ 5 = 80
  The original value of the changed number is :
       100  80 = 20
             Answer : 20
  Tạm Dịch:
  Giá trị của 5 số lúc đầu là :
       20 $\times$ 5 = 100
  Giá trị của 5 số khi một số đổi thành 4 là :
      16 $\times$ 5 = 80
  Giá trị ban đầu của số đã thay đổi là :
      100  80 = 20
           Đáp số : 20
   

 2. The value of 5 numbers at first is :20 . 5 = 100
  The value 5 numbers when a number changed to 4 is :16 . 5 = 80
  The original value of the changed number is:100   80 = 20
             Answer : 20
  Dịch:
  Giá trị của 5 số lúc đầu là :20 . 5 = 100
  Giá trị của 5 số khi một số đổi thành 4 là :16 . 5 = 80
  Giá trị ban đầu của số đã thay đổi là :100   80 = 20
           Đáp số : 20
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )