Toán Lớp 4: Tháng 7 có 18 ngày mưa Tháng 8 có 15 ngày mưa Tháng 9 có 3 ngày mưa Hỏi Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Question

Toán Lớp 4: Tháng 7 có 18 ngày mưa
Tháng 8 có 15 ngày mưa
Tháng 9 có 3 ngày mưa
Hỏi Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 tháng 2022-05-25T17:04:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là:
  ( 18+15+3 ) : 3=12 (ngày)
   $\Rightarrow$ số ngày mưa là:12 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là:
  ( 18+15+3 ) : 3=12(ngày)
  Đ/S: 12 ngày
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )