Toán Lớp 4: Tbc của 3 số là 40. Tbc của 2 trong 3 số đó là 38, tìm số còn lại

Question

Toán Lớp 4: Tbc của 3 số là 40. Tbc của 2 trong 3 số đó là 38, tìm số còn lại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tháng 2022-03-19T07:20:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng của ba số là
  40 x 3 = 120
  Tổng của số thứ hai và số thứ ba là
  38 x 2 = 76
  Số còn lại là
  120 – 76 = 44
  Đáp số 44

 2. Giải đáp:
   44
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng của ba số là : 40 x 3 = 120
  Tổng của số thứ hai và số thứ ba là : 38 x 2 = 76
  Số còn lại là : 120 – 76 = 44
  Đáp số : 44
  Cho xin 5*, cam on, ctlhn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )