Toán Lớp 4: Số thứ nhất là 70.Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 68. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ 3 là 80.Tìm số thứ 3.

Question

Toán Lớp 4: Số thứ nhất là 70.Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 68.
Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ 3 là 80.Tìm số thứ 3., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tuần 2022-06-07T06:27:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  tổng số thứ nhất và số thứ hai là
  68 x 2 = 136
  số thứ hai là
  136 – 70 = 66
  tổng số thứ hai và số thứ ba là
   80 x 2 = 160
  số thứ ba là
  160 – 66 = 94
  Đáp số: 94

 2. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là :
  68 × 2 = 136
  Số thứ hai là :
  136 – 70 = 66
  Tổng của số thứ hai và số thứ ba là :
  80 × 2 = 160
  Số thứ ba là :
  160 – 66 = 94
                Đáp số : 94
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )