Toán Lớp 4: số thứ nhất là 42.số thứ 2 hơn số thứ 1 là 18.số thứ 3 bằng trung bình cộng của số thứ 1 và số thứ 2.tìm trung bình cộng của 3 số đó.

Question

Toán Lớp 4: số thứ nhất là 42.số thứ 2 hơn số thứ 1 là 18.số thứ 3 bằng trung bình cộng của số thứ 1 và số thứ 2.tìm trung bình cộng của 3 số đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tuần 2022-06-07T05:10:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   51
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số thứ hai là :
      42 + 18 = 60
  Số thứ ba là :
      ( 42 + 60 ) : 2 = 51
  Trung bình cộng của ba số là :
      ( 42 + 60 + 51 ) : 3 = 51
          Đáp số : 51 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số thứ hai là :
      42 + 18 = 60
  Số thứ ba là :
      ( 42 + 60 ) : 2 = 51
  Trung bình cộng của ba số là :
      ( 42 + 60 + 51 ) : 3 = 51
          Đáp số : 51 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )