Toán Lớp 4: Số thích hợp của 14 giờ 45 giây là:

Question

Toán Lớp 4: Số thích hợp của 14 giờ 45 giây là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 ngày 2022-04-19T13:30:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số thích hợp của 14 giờ 45 giây là:
  14 giờ 45 giây= 50445 giây
   
   

 2. Giải đáp:
  Số thích hợp của 14 giờ 45 giây là:  50445giây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  14 giờ 45 giây=  50445 giây
   14 giờ = 840 phút = 50400 giây + 45 = 50400 giây
  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )