Toán Lớp 4: số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 30

Question

Toán Lớp 4: số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 30, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 2 ngày 2022-12-22T05:03:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 30 là: $975 432$
  Vì $9 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 = 30$
  Nên số đó là: $975 432$
   

 2. số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau mà tổng bằng 30 là : 975432 
  vì 9+7+5+4+3+2 = 30 
  ⇒ số đó là 975432 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )