Toán Lớp 4: Số học sinh nữ của lớp 4B gấp hai lần của học sinh nam và là 1 số chia hết cho cả hai, ba và năm và nhỏ hơn năm mươi. Vậy số học sinh l

Question

Toán Lớp 4: Số học sinh nữ của lớp 4B gấp hai lần của học sinh nam và là 1 số chia hết cho cả hai, ba và năm và nhỏ hơn năm mươi. Vậy số học sinh lớp 4B là
Cần gấpp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tháng 2022-12-21T01:17:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   số học sinh nữ là
  gọi số phải tìn là ab
  chia hết cho 2 và 5 tận cùng là 0. nên ta có a0 .a >0(khác 0)
  chia hết cho phải có tổng các số chia hết cho 3 ta có :
  30,60,90 nhỏ hơn 50 nên số học sinh nữ là 30 học sinh.
  số học sinh nam là
  30:2=15 học sinh 
  số học sinh cả lớp là:
  30+15=45 học sinh 
  đáp số 45 học sinh

 2. Số học sinh nữ là:
  + Gọi số học sinh nữ cần tìm là ab.
  + Số chia hết cho 2 và 5 tận cùng là 0. nên ta có a0 . a > 0 ( khác 0 )
  + Số chia hết cho 3 phải có tổng các số chia hết cho 3 ta có :
  + 30, 60 và 90 mà ab < 50
  ⇒ Nên số học sinh nữ là 30 học sinh.
  Số học sinh nam là:
     30 : 2 = 15 ( học sinh )
  Số học sinh cả lớp là:
  30 + 15 = 45 ( học sinh )
        Đáp số: 45 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )