Toán Lớp 4: Số 45307258 đọc là Giúp mình với

Question

Toán Lớp 4: Số 45307258 đọc là
Giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-06-15T21:23:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Số}$ 45 397 258 $\text{đọc là:}$
  – $\text{Bốn mươi lăm triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm năm}$
  $\text{mươi tám}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số 45.307.258 đọc là:
  -BỐN MƯƠI LĂM TRIỆU BA TRĂM LINH BẢY NGÀN HAI TRĂM NĂM MƯƠI TÁM.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )