Toán Lớp 4: rút gọn các phân số sau: 250 phần 1000;

Question

Toán Lớp 4: rút gọn các phân số sau:
250 phần 1000;, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 3 tháng 2022-01-12T15:29:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  `1/4`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  250÷250/1000÷250 `=` 1/1000:250 `=`1/4`

   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  `(250)/(1000)`

  `=(25.10)/(1000)`

  `=(25)/(100)`

  `=(25)/(4.25)`

  `=1/4`

   

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )