Toán Lớp 4: Quy đồng mẫu số các phân số 1/3,1/26,1/2626

Question

Toán Lớp 4: Quy đồng mẫu số các phân số 1/3,1/26,1/2626, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 6 tháng 2022-06-21T05:00:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:Quy đồng 1/3 và 1/26 thành 26/78 và 3/78. Tiếp theo ta quy đồng ba số 26/78 và 3/78 và 1/2626 thành 68276/204828 và 7878/204828 và 78/204828

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   13;126,12626

  +)13=1×26263×2626=26267878

  +)126=1×30326×303=3037878

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )