Toán Lớp 4: Phân số lớn nhất trong các phân số 9/13, 9/11, 8/7, 5/5 là?

Question

Toán Lớp 4: Phân số lớn nhất trong các phân số 9/13, 9/11, 8/7, 5/5 là?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T17:18:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Ta thấy :
  9/13,9/11 có tử bé hơn mẫu nên phân số bé hơn 1
  5/5 có tử bằng mẫu nên phân số bằng 1
  8/7 có tử lớn hơn mẫu nên phân số lớn hơn 1
  Vậy phân số 8/7 lớn nhất

 2. 9/13<1$\\$9/11<1$\\$8/7>1$\\$5/5=1$\\$=>8/7 là phân số lớn nhất $\\$ Vì phân số 8/7 lớn hơn 1 $\\$ Các phân số còn lại chỉ bé hoặc bằng 1

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )