Toán Lớp 4: Nhờ mọi người giải giùm mình bài toán này với ạ Một mảnh vườn hình chữ Nhật có nữa chu vi là 45m , chiều dài nhiều hơn chiều rộng 13m.

Question

Toán Lớp 4: Nhờ mọi người giải giùm mình bài toán này với ạ
Một mảnh vườn hình chữ Nhật có nữa chu vi là 45m , chiều dài nhiều hơn chiều rộng 13m. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 2 tuần 2022-11-24T14:59:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Chiều dài $29\ m$
  Chiều rộng $16\ m$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có sơ đồ:
  \(\boxed{\begin{array}{l}\quad\\ \left.\begin{array}{l} \quad \text{Chiều dài:}\kern9pt \overbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt\underbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-2pt|}_{13\ m}}^{?\ m}\\ \quad\text{Chiều rộng:}\ \underbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-5pt-\kern-4pt-\kern-3pt|}_{?\ m} \end{array}\ \right\}\ 45\ m \end{array}\quad\\ }\)
  Hai lần chiều rộng là:
  $45 – 13 = 32\ (m)$
  Chiều rộng mảnh vườn là:
  $32\ :\ 2 = 16\ (m)$
  Chiều dài mảnh vườn là:
  $16 + 13 = 29\ (m)$
        Đáp số: Chiều dài $29\ m$
                       Chiều rộng $16\ m$

 2. Chiều dài của mảnh vườn là :
  ( 45 + 13 ) : 2 = 29 ( m )
  Chiều rộng của mảnh vườn là :
  45 – 29 = 16 ( m )
                Đáp số : Chiều dài 29m ; chiều rộng 16m
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )