Toán Lớp 4: Nhanh hộ tôi Bài 1: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 8925m2, chiều rộng 85m. Người ta muốn rào xung quanh khu vườn đó và để t

Question

Toán Lớp 4: Nhanh hộ tôi
Bài 1: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 8925m2, chiều rộng 85m. Người ta muốn rào xung quanh khu vườn đó và để trống 2 đoạn làm cổng ra vào, mỗi đoạn 10m. Hỏi phải rào tất cả bao nhiêu mét rào?
Bài 2: Tìm x, biết:
a) 3885 : ($\cos(x)$ x 21 ) = 37
b) 5343 : x = 25 (dư 18)
c) x : 68 + 685 =754
d) 1752 : $\cos(x)$ x 69 = 10074
e) 8 x $\cos(x)$ + 17 x $\cos(x)$ – 5 x $\cos(x)$ = 15800
g) x : 45 = 324 (dư 26)
Bài 3: Khi nhân 1 số với 54, một bạn đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên đã có kết quả là 1305. Tìm tích đúng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 ngày 2022-12-22T03:19:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xin hay nhất ạ
  toan-lop-4-nhanh-ho-toi-bai-1-mot-khu-vuon-hinh-chu-nhat-co-dien-tich-la-8925m2-chieu-rong-85m-n

 2. Bài 1:

  Chiều dài khu vườn:

       8925:85= 105(m)

  Chiều dài 2 đoạn để trống:

        10×2= 20(m)

  Số mét rào phải rào:

   (8925:105)-20= 65(m)

  Bài 2:

  a) cos(x) x21= 3885:37= 105

  => x= 105:21= 5

  b) x= (5343.25)+18= 133593

  c) x:68= 69

  => x= 69×68= 4692

  d) 1752:cos(x)= 146

  => x= 1752:146= 12

  e) cos(x) x (8+17-5)= 15800

  => cos(x) x 20= 15800

  => x= 790

  g) x= (324×45)+26= 14606

  Bài 3:

  Số cần tìm là: 7830

     

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )