Toán Lớp 4: nhà bác nam có 3 thửa ruộng. thửa 1 được 60kg.thửa 2 được 1/2 thửa 1. thửa thứ 3 gấp đôi thửa đầu. hỏi trung bình m

Question

Toán Lớp 4: nhà bác nam có 3 thửa ruộng. thửa 1 được 60kg.thửa 2 được 1/2 thửa 1. thửa thứ 3 gấp đôi thửa đầu. hỏi trung bình mỗi thửa được bao nhiêu kg thóc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tuần 2022-06-07T20:32:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thửa ruộng thứ 2 được số kg thóc là:
  60×1/2=30(kg)
  Thửa ruộng thứ 3 được số kg thóc là:
  60×2=120(kg)
  Trung bình mỗi thửa được số kg thóc là:
  (60+30+120) : 3=70(kg)
  Đáp số:70 kg thóc
   

 2. –                                                   bài giải
                                     Thửa ruộng thứ 2 được số kg thóc là:
                                      60×1/2=30(kg)
                                Thửa ruộng thứ 3 được số kg thóc là
                                      60×2=120(kg)
                             Trung bình mỗi thửa được số kg thóc là:
                                      (60+30+120) : 3=70(kg)
                                                 Đáp số:70 kg thóc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )