Toán Lớp 4: Nhà bác Ba có một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 120 m. Nhà bác Mai có mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 80 m. Hỏi diện tích mảnh vườn

Question

Toán Lớp 4: Nhà bác Ba có một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 120 m. Nhà bác Mai có mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 80 m. Hỏi diện tích mảnh vườn nhà ai lớn hơn?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tháng 2022-12-22T10:46:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải :
  Diện tích mảnh vườn nhà bác Ba là :
  120 xx 120 = 14400  (m^2)
  Diện tích mảnh vườn nhà bác Mai là :
  80 xx 80 = 6400  (m^2)
  Diện tích mảnh vườn nhà ai lớn hơn là :
  14400 > 6400 
  -> Diện tích mảnh vườn nhà bác Ba lớn hơn nhà Mai

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh vườn hình vuông nhà bác Ba là:
              120 xx 120 = 14400 (m^2)
  Diện tích mảnh vườn hình vuông nhà bác Mai là:
              80 xx 80 = 6400 (m^2)
  Vì 14400m^2 > 6400m^2 vậy nhà bác Ba có diện tích mảnh vườn lớn hơn.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )