Toán Lớp 4: . Người ta lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 4dm. Hỏi cần phải

Question

Toán Lớp 4: . Người ta lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 4dm. Hỏi cần phải dùng bao nhiêu viên gạch để lát hết nền căn phòng đó? (Biết rằng diện tích mạch vữa không đáng kể)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 6 tháng 2022-06-11T13:52:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Diện tích căn phòng hình chữ nhật đó là:
     8 xx 6= 48 ( m^2 )
  Diện tích của viên gạch hình vuông là:
     4 xx 4= 16 ( dm^2 )
      Đổi 48m^2 = 4800 dm^2
  Cần số viên gạch để lát kín căn phòng đó là:
     4800: 16= 300 ( viên )
        Đáp số : 300 viên gạch

 2. diện tích mỗi viên gạch là :
  4×4=16(dm²)
  diện tích của căn phòng là :
  8 × 6 =48 ( m²)
   đổi : 48 m² = 4800 dm²
  số viên gạch để lát hết nền căn phòng đó là :
  4800 ÷ 16 = 300 ( viên )
  Đáp số : 300 viên

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )