Toán Lớp 4: Người ta đở đều 128 910 lít xăng vào 6 bể.Hỏi mỗi bể đó có bao nhiêu lít xăng?

Question

Toán Lớp 4: Người ta đở đều 128 910 lít xăng vào 6 bể.Hỏi mỗi bể đó có bao nhiêu lít xăng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tháng 2022-05-01T09:36:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi bể đó có số lít xăng là: 
  128910 : 6 = 21485 (lít)
  Đáp số: 21485 lít

 2. Lời giải chi tiết:
  Mỗi bể có số lít xăng là:
        128910:6=21485 (lít xăng)
               Đáp số: 21485 lít xăng.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )