Toán Lớp 4: Ngày mai là thứ sáu. Hỏi 30 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ mấy

Question

Toán Lớp 4: Ngày mai là thứ sáu. Hỏi 30 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ mấy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 6 tháng 2022-06-21T06:25:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. bài giải:
  Nếu ngày mai là thứ sáu thì hôm nay là thứ năm.
  mỗi tuần có 7 ngày ,thì 30 ngày có số tuần là:30 : 7 = 4(tuần)2 ngày.
  từ thứ 5 đến chủ nhật là 3 ngày vậy còn phải tính thêm : 4 tuần 2 ngày – 4 ngày = 3 tuần 6 ngày
  Khi hết 3 tuần,thì ta sẽ bắt đầu từ thứ 2 ,tính hết thứ 2 thì thêm 5 ngày nữa là thứ 3,4,5,6,7.Vậy ngày thứ 30 là thứ 7
                                                                                          Đáp số:thứ 7
   
   

 2. Ngày mai là thứ sáu ⇒ Hôm nay là thứ năm
  Một tuần có 7 ngày
  4 × 7 = 28
  Vậy 28 ngày nữa là thứ năm, 29 ngày nữa là thứ sáu, 30 ngày nữa là thứ bảy
  30 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ bảy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )