Toán Lớp 4: Ngày đầu cửa hàng bán được 7 tạ 6 kg hao nếp . Hai ngày sau mỗi ngày bán được 100kg gạo hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao n

Question

Toán Lớp 4: Ngày đầu cửa hàng bán được 7 tạ 6 kg hao nếp . Hai ngày sau mỗi ngày bán được 100kg gạo hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kilôgam gạo, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tuần 2022-06-15T19:33:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp : + Lời giải và giải thích chi tiết:
                                        7 tạ 6 kg = 706 kg
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán đước số kg gạo là :
                         (  706+100+100 ) : 3 = 302 ( kg )
                                                Đáp số : 302 kg
  Chúc bạn học tốt !

 2. Giải đáp:
  302 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải:
  Đổi 7 tạ 6 kg = 706 kg
  Tổng số kg hao nếp bán được trong 3 ngày là:
  706 + 100 × 2 = 906 (kg)
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số kg là:
  906 : 3 = 302 (kg)
  Đáp số : 302 kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )