Toán Lớp 4: Ngày 23/9/2004 là thứ bảy. Hỏi 2/9/2003 là thứ mấy ?

Question

Toán Lớp 4: Ngày 23/9/2004 là thứ bảy. Hỏi 2/9/2003 là thứ mấy ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-06-16T00:19:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Từ ngày 23/9/2004 đến ngày 2/9/2003 là trải qua 1 năm
  Mà năm 2004 là năm nhuận nên từ ngày 23/9/2004 đến ngày 2/9/2003 là trải qua 366 ngày
  Mà 366:7=52 tuần dư 2 ngày
  Nên 2/9/2003 là thứ: 7-2=5
  Vậy 2/9/2003 là thứ 5

 2. $\#wcdi$
  Ngày 23/9/2004 là thứ bảy. Hỏi 2/9/2003 là thứ mấy ?
  ⇒ 2/9/2003 là thứ tư 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )