Toán Lớp 4: Nam,Vinh và Bình có tổng số bi là 234 viên bi. Biết Nam nhiều hơn Vinh 12 viên bi, Vinh nhiều hơn Bình 21 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao n

Question

Toán Lớp 4: Nam,Vinh và Bình có tổng số bi là 234 viên bi. Biết Nam nhiều hơn Vinh 12 viên bi, Vinh nhiều hơn Bình 21 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 6 tháng 2022-06-20T10:58:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng số bi của Nam và Bình – 2 lần số bi của Vinh là:
  12 + 21=33 (viên)
  3 lần số bi của Vinh là:
  234 – 33=201 (viên)
  Số bi của Vinh là:
  201 : 3=67 (viên)
  Số bi của Nam là:
  67 + 12=79 (viên)
  Số bi của Bình là:
  67 – 21=46 (viên)
  Đáp số: Nam: 79 viên; Vinh: 67 viên; Bình: 49 viên

 2. Giải đáp:
  Số bi của Bình là 60 (viên bi)
  Số bi của Vinh là 81 (viên bi)
  Số bi của Nam là 93 (viên bi)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nam nhiều hơn Bình: 21+12=3321+12=33 (viên bi)
  Vinh nhiều hơn Bình: 2121 (viên bi)
  Ba lần số bi của Bình là: 234−33−21=180234−33−21=180 (viên bi)
  Số bi của Bình là: 180:3=60180:3=60 (viên bi)
  Số bi của Vinh là: 60+21=8160+21=81 (viên bi)
  Số bi của Nam là: 81+12=9381+12=93 (viên bi)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )