Toán Lớp 4: Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có 4 chữ số thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số nam nghĩ là

Question

Toán Lớp 4: Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó trừ đi số chẵn lớn nhất có 4 chữ số thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số nam nghĩ là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tháng 2022-12-22T17:14:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là : 1023
  Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là : 9998
  Số Nam nghĩ là :
  9998 + 1023 = 11021

 2. $\text{Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là : 1023}$
  $\text{Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là : 9998}$
  $\text{Số Nam nghĩ là :}$
  $\text{9998 + 1023 = 11021}$
  $\text{Vậy số Nam nghĩ là 11021}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )